Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV

Olesno, dnia 4 grudnia 2018 roku

 

 

Nr Z.III.6733.28.2018

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

 

zawiadamiam

że w dniu  29 listopada  2018 roku na wniosek TAURON Dystrybucja  S.A. z siedzibą  w Krakowie Oddział w Częstochowie ul. Armii Krajowej 5, 42-200 Częstochowa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym odcinka wewnętrznej linii zasilającej nN 0,4 kV oraz rozbiórce linii napowietrznej nN 0,4 kV  ”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w obrębie Bodzanowice, oznaczonych geodezyjnie nr: 2, 3, k.m. 5 oraz nr 179, 180 i 182 k.m. 23.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty publicznego ogłoszenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 05.12.2018 r.

                                                                                                                                                Burmistrz Olesna

                                                                                                                                               Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  • Sołtys wsi Bodzanowice

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD