Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. Gminy Olesno

Plan postępowań o udzielenie zamówień w 2019 r. Gminy Olesno

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

(kwartalnie)

1.

Przebudowa drogi na terenie miejscowości Świercze, ul. Studnitza

 

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 744 431,46

I

2.

Przebudowa ul. Brodatego w Oleśnie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

62 170,73

I

3.

Przebudowa ul. Bronieckiej w Borkach Wielkich

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

24 390,24

I

4.

Przebudowa ul. Zapłocie w Świerczu

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

15 881,30

I

5.

Utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Oleśnie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1.651.620,00

I

6.

Przebudowa schodów na Solnym Rynku w Oleśnie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

150 000,00

I

7.

Na utrzymanie zieleni i czystości na terenie gminy Olesno

Usługa

Przetarg nieograniczony

600 000,00

I

8.

Rekultywacja wysypiska

 

Usługa

Przetarg nieograniczony

200 000,00

I

9.

Uzbrojenie terenów terenów inwestycyjnych w Olesnie - Etap II (zaprojektuj i wybuduj: Budowa drogi wewnętrznej bocznej od ul. Biskupickiej, Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej w drodze wewnętrznej bocznej do ul. Biskupickiej, Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Leśnej)

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1 608 580,00

I

10.

Dowóz uczniów do szkół podstawowych oraz przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Usługa

Przetarg nieograniczony

461 170,00

II

11.

Malowanie klatki schodowej wieży (Pieloka 21)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

10 000,00

II

12.

Przebudowa klatki schodowej I i II piętra (Pieloka 21)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

40 000,00

II

13.

Remont wieży widokowej – wymiana więźby (Pieloka 21)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

40 000,00

II

14.

Wymiana paneli podłogowych I piętra (Pieloka 21)

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

30 000,00

II

15.

Przebudowa pomieszczeń sekretariatu w związku z wdrożeniem projektu E-gmina

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

80.000,00

II

16.

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Olesno

Usługa

Przetarg nieograniczony

2 645 200,80

III

17.

Budowa oświetlenia

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

438 685,00

III

18.

Przebudowa kotłowni węglowej na gazową – Pieloka 21

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

150.000,00

III

19.

Remont częściowy instalacji c.o. – Pieloka 21

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

130.000,00

III

20.

Budowa 4 mieszkań socjalnych przy ul. Sienkiewicza 11 w Oleśnie

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

292 000,00

III

21.

Częściowa naprawa północnego poszycia dachowego – Pieloka 21

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

60 000,00

III

22.

Dokumentacja techniczna dla programu „mieszkanie plus” – budowa 64 mieszkań przy ulicy Wachowskiej

Usługa

Przetarg nieograniczony

70 000,00

III

23.

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Olesno

Usługa

Przetarg nieograniczony

162 601,63

IV