Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wycinka drzew

III.IX.01.2019                                                                                                                                          Olesno, dn. 30.01.2019 r.

Zapytanie Ofertowe

dot. „Wycinki drzew”

I. Zamawiający.

Zamawiający - Gmina Olesno, w imieniu której działa:

Burmistrz Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

tel. (034) 359 78 41-44, fax.  (034) 359 72 83

REGON: 000525725, NIP: 576-15-62-352

Poczta elektroniczna: olesno.opo@gminy.pl

II. Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest:

 • frezowanie  31 sztuk pni pozostałych po wycince drzew na głębokość co najmniej 15 cm poniżej gruntu, uzupełnieniu ziemi w miejscu frezowania pni,
 • Cięcia pielęgnacyjne, techniczne oraz redukcja koron  drzew:
 • dąb przy ulicy Skłodowskiej – Curie w Oleśnie,
 •  cztery jesiony w Wojciechowie przy ulicy Starowiejskiej,
 •  dąb w Sowczycach przy ulicy Krzywej 15,
 • 10 sztuk drzew przy ul. Wielkie Przedmieście w Oleśnie,
 • 1szt. dębu na cmentarzu komunalnym w Oleśnie,
 • 1szt. lipy ul. Pieloka 11 w Oleśnie,
 • 2szt. drzew rosnących przed blokiem ul. Powstańców Śl.2 Olesno,
 • 1szt. drzewa ul. Lompy 10 Olesno.
 • wycinka   drzew i krzewów  zgodnie z poniższym wykazem:

Drzewa do wycinki w 2019

I – z terminem wycinki do  28 lutego 2019 r.

 • 5 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 208 cm, 243 cm, 258 cm, 278 cm, 321 cm,  rosnące w kanale Młynówka w Oleśnie, na działkach nr 285/2 i 297, obręb Olesno
 • 6 sztuk drzew z gatunku topola kanadyjska o obwodach pni: 152 cm, 398 cm, 420 cm, 368 cm, 415 cm, 410 cm, rosnące w Kucobach, na działkach nr 87 i 94, arkusz mapy 4, obręb Kucoby 
 • 1 sztuka drzewa z gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 170 cm, rosnący w Świerczu na działce nr 97/39, arkusz mapy 10, obręb Świercze
 • 1 sztuka drzewa z gatunku wierzba babilońska, rozwidlająca się na dwa pnie o obwodach: 28 cm i 41 cm, rosnąca w Oleśnie przy ul. Lompy, działka nr 3111 w Oleśnie
 • 8 sztuk drzew z gatunku robinia akacjowa o obwodach pni: 177 cm, 140 cm, 113 cm, 109 cm, 152 cm, 150 cm, 194 cm, 161 cm, rosnące w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście, działka nr 3140/2 w Oleśnie
 • 4 sztuki drzew z gatunku klon jesionolistny o obwodach pni: 102 cm, 129 cm, 144 cm, 124 cm, rosnące w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście, działka nr 2437 w Oleśnie
 • 1 sztuka drzewa z gatunku wierzba płacząca o obwodzie pnia 483 cm, rosnąca w Oleśnie przy ul. Konopnickiej, działka nr 4538 w Oleśnie
 • 4 sztuki drzew z gatunku brzoza brodawkowata o obwodach pni: 54 cm, 51 cm, 132  cm, 156 cm, 1 sztuka drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 42 cm, 1 sztuka drzewa z gatunku klon zwyczajny o obwodzie pnia 184 cm, rosnące w Oleśnie przy ul. Wielkie Przedmieście, działka nr 4451 w Oleśnie
 • 6 sztuk drzew z olsza czarna o obwodach pni: 102 cm, 164 cm, 143 cm, 120 cm, 175 cm, 90 cm, 1 sztuka wierzby o obwodzie pnia 163 cm, 1 sztuka drzewa z gatunku brzoza brodawkowata o obwodzie pnia 102 cm,  rosnące w Oleśnie przy ul. Opolskiej, działka nr 3397/1, arkusz mapy 1, obręb Olesno
 • 4 sztuki drzew z olsza czarna o obwodach pni: 160 cm, 180 cm, 196 cm, 206 cm,   rosnące w Oleśnie przy ul. Opolskiej, działka nr 3396, arkusz mapy 1, obręb Olesno
 • 1 sztuka drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 255 cm oraz 4 sztuki drzew z gatunku żywotnik zachodni o obwodach pni: 42 cm, 46 cm, 77 cm, 95 cm, rosnące na terenie Cmentarza Komunalnego w Oleśnie, działka nr 1622, arkusz mapy 1, obręb Olesno
 • 1 sztuka drzewa z gatunku wierzba płacząca o obwodzie pnia 125 cm, rosnąca przy ulicy Pieloka, na działce nr 1664 w Oleśnie

 

 • Borki Wielkie, działka nr 432, arkusz mapy 12, obręb Borki Wielkie

Lp.

Gatunek drzewa

Obwód pnia na wys. 130 cm

1.

olsza czarna

83

2.

wierzba krucha

130

3.

robinia akacjowa

128

4.

jesion wyniosły

43

5.

robinia akacjowa

38

6.

robinia akacjowa

67

7.

robinia akacjowa

58

8.

trześnia

72

9.

dąb szypułkowy

56

10.

jesion wyniosły

53

11.

jesion wyniosły

42

12.

olsza czarna

35

13.

klon zwyczajny

43

14.

dąb szypułkowy

53

15.

czeremcha

70

16.

dąb szypułkowy

90

17.

suche drzewo (nie określono gatunku)

70

18.

suche drzewo (nie określono gatunku)

74

19.

czeremcha

85

20.

dąb szypułkowy

100

21.

jesion wyniosły

65

22.

dąb szypułkowy

60

23.

dąb szypułkowy

80

24.

dąb szypułkowy

100

25.

dąb szypułkowy

60

26.

dąb szypułkowy

58

27.

dąb szypułkowy

80

28.

dąb szypułkowy

67

29.

dąb szypułkowy

110

30.

dąb szypułkowy

60

31.

dąb szypułkowy

85

32.

dąb szypułkowy

45

33.

dąb szypułkowy

80

34.

dąb szypułkowy

70

35.

dąb szypułkowy

70

36.

dąb szypułkowy

60

37.

dąb (dwupniowy)

50, 55

38.

dąb szypułkowy

105

39.

dąb szypułkowy

50

40.

dąb szypułkowy

180

41.

dąb szypułkowy

85

42.

dąb szypułkowy

71

43.

dąb szypułkowy

60

44.

dąb szypułkowy

58

45.

dąb szypułkowy

70

46.

dąb szypułkowy

75

47.

dąb szypułkowy

70

48.

dąb szypułkowy

60

49.

dąb szypułkowy

90

50.

dąb szypułkowy

120

51.

czeremcha

40

52.

dąb szypułkowy

60

53.

dąb szypułkowy

150

54.

dąb szypułkowy

76

55.

dąb szypułkowy

60

II – z terminem wycinki do  31 marca 2019 r.

 • 1 sztuka drzewa z gatunku świerk kłujący o obwodzie pnia 64 cm, jedna dzika jabłoń o obwodzie pnia 68 cm, dwa  cisy pospolite o obwodach pni: 53 cm i 60 cm, śliwa wiśniowa  o obwodzie pnia 64 cm oraz krzewy jałowiec sabiński o powierzchni: 9,90 m², 10,50 m² oraz 17,16 m², jałowiec pospolity o powierzchni 1,50 m², rosnące wzdłuż ulicy Pieloka w Oleśnie, na działce nr 2384, arkusz mapy 1, obręb Olesno- spr. Nr 184
 • 1 sztuka drzewa z gatunku kasztanowiec zwyczajny o obwodzie pnia 305 cm, rosnący w Oleśnie przy ul. Bruno Aleksandra, działka nr 1672 w Oleśnie – spr. Nr 3.

 

Numer drzewa

Gatunek

Obwód [cm]

1

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 172 cm

2

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 190 cm

3

Topola kanadyjska

na wys. 130 cm – 255 cm

4

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 102 cm

5

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 104 cm

6

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 94 cm

7

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 182 cm

8

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 125 cm

9

Lipa drobnolistna

na wys. 130 cm – 232 cm

10

Modrzew europejski

na wys. 130 cm – 69 cm

11

Sosna

na wys. 130 cm – 79 cm

12

Świerk

na wys. 10 cm – 48 cm

13

Sosna

na wys. 10 cm – 73 cm

14

Sosna

na wys. 10 cm – 64 cm

15

Sosna

na wys. 130 cm – 67 cm

16

Lipa (3 pienna)

na wys. 130 cm –  88, 84, 93 cm

17

Olcha czarna

na wys. 130 cm – 191 cm

 

Drzewa, gałęzie, krzewy   pochodzące z wycinki drzew stanowią własność wykonawcy.

III. Terminy wykonywania zamówienia.

Przewidywany termin zakończenia realizacji zamówienia 31.03.2019 r., z zastrzeżeniem ww. terminów wycinki drzew.

IV. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach opisanych: „Wycinka drzew”, w terminie do 06.02.2019 r. w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) – pół godziny przed otwarciem.

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.02.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój 114 – Mała Sala Narad.

 

V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 1. Wypełniony formularz ofertowy.

Zamawiający wezwie do uzupełnienia, bądź złożenia wyjaśnień tych Wykonawców, których oferty nie będą kompletne, lub tych, których oferty zawierają błędy.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

VI. Kryteria oceny ofert i sposób obliczania ceny.

 1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100 %) realizacji zamówienia.
 2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta spełniająca warunki zaproszenia do składania ofert z najniższą ceną za wykonanie przedmiotu zamówienia.
 3. Oferent powinien podać stałą cenę zawierającą wszystkie koszty.
 4. Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za wykonanie czynności będących przedmiotem zamówienia. Koszty wymienionych wyżej robót będą pokryte w części wartością pozyskanego drewna. W przypadku gdy koszt wycinki drzew przewyższy wartość pozyskanego drewna Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy.
 5. Zamawiający zaprosi do podpisania umowy oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę za pozyskane w wyniku wycinki drewno (cena, którą zamawiający zapłaci  wykonawcy musi uwzględniać koszty  pozyskania drewna) lub który zaproponuje najniższą kwotę wynagrodzenia w przypadku gdy koszt  robót przewyższy  wartość drewna.

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

 • Złożenie oferty jest równoznaczne z posiadaniem niezbędnego sprzętu oraz wszelkich koniecznych uprawnień w zakresie wykonania w/w prac.
 • Prace muszą być wykonane profesjonalnie zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
 • Prace należy przeprowadzić  w sposób nie kolidujący z pozostałymi drzewami.
 • Wykonawca zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie narzędzia i specjalistyczny sprzęt niezbędny do realizacji umowy.
 • Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania  niezbędnych uzgodnień  z odpowiednimi służbami w tym w razie konieczności z zarządcą sieci energetycznej i telefonicznej.
 • Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu prac oraz zapewnienia warunków bezpieczeństwa a także do wykonywania prac w pasie drogowym w sposób nie powodujący  kolizji z uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego.
 • Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody osobowe i rzeczowe wyrządzone  osobom trzecim wynikłe podczas  wykonywania prac.

VIII. Dodatkowe informacje.

 1. Pytania dotyczące niniejszego postępowania oferenci mogą składać w formie pisemnej lub ustnej u Zamawiającego.
 2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia:

Józef Bzdzion – inspektor ds. ochrony środowiska Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie pok. 106 tel. 34 / 359 78 41-44 wew. 207 w godz. 730-1500;

 1. Zamawiający zaleca przeprowadzenia wizji lokalnej terenu gdzie przeprowadzana będzie wycinka drzew.

Zamówienie nie jest prowadzone wg zapisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, ponieważ jego wartość nie przekracza wartości 30 000 euro. 

Załączniki:

 1. PDFzapytanie ofertowe - wycinka drzew.pdf (3,26MB)
 2. DOCZał. nr 1 - formularz-ofertowy.doc (31,00KB)
   

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Krzysztof Dydyna