Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania -cel publiczny - budowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej w Oleśnie w rejonie ulic: Mickiewicza, Kopernika, Labora, Pieloka, Drzymały, Piastów i Murka

 

 

Olesno, dnia 5 lutego 2019 roku

 

Nr Z.III.6733.1.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

 

że w dniu 21 stycznia 2019 roku na wniosek Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie odcinka elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV i sieci nN 0,23 kV oraz rozbiórka części elektroenergetycznej sieci nN 0,4 kV i sieci nN 0,23 kV w Oleśnie”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie w rejonie ulic: Mickiewicza, Kopernika, Labora, Pieloka, Drzymały, Piastów i Murka, oznaczonych geodezyjnie nr: 1750, 2928, 2365, 2384, 2359, 2383, 2378, 2377, 2381, 2380, 2379, 2321, 2316, 2315, 2314, 2313, 2296, 2297, 2298, 2295, 2323, 1836, 1761, 1758, 1755, 1753, 1752, 2363, 2362, 2361, 2360, 2364, 1654, 2355, 2357, 2358, 2356, 2354, 2351, 2349, 2344, 2343, 2338, 2334/1, 2334/2, 2334/3, 2335, 2336, 2337, 2333, 2332, 2329, 2330, 2331, 2338, 2326, 2325, 2324, 2327, 1836, 2339, 2341, 2340, 2342, 2346, 2345, 2348, 2347, 2352, 2353, 2350 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 06.02.2019 r.

 

 

                                                                                                                                    Burmistrz Olesna 

                                                                                                                               Sylwester Lewicki

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL