Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - celu publiczny- budowa odcinka wodociągu w miejscowości Łomnica

 

 

Olesno, dnia 8 lutego 2019 roku

 

Nr Z.III.6733.3.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

 

że w dniu 5 lutego 2019 roku na wniosek Gminy Ciasna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie odcinka wodociągu rozdzielczego między ujęciami wody w miejscowości Przywary oraz Łomnica”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w obrębie Łomnica, oznaczonych geodezyjnie nr: 98, 102/1, 102/2 k.m. 8.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 12.02.2019 r.

 

                                                                                                                  Burmistrz Olesna

                                                                                                           Sylwester Lewicki

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Łomnica

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL