Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2019

PDFBurmistrz Olesna ogłasza II otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku.pdf (1,28MB)
 


DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy spolecznej w Gminie Olesno w 2019 roku.docx (25,47KB)

DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2019 roku.docx (28,81KB)

DOCXBurmistrz Olesna oglasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w Gminie Olesno w 2019 r..docx (27,02KB)

DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2019 roku.docx (25,72KB)

DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.docx (26,10KB)

DOCXBurmistrz Olesna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publ. z zakresu wspierania i upowsechniania kultury fizycznej w Gminie Olesno w 2019 roku.docx (29,86KB)KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu „ Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020”

PDFSPRAWOZDANIE BURMISTRZA OLESNA Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY OLESNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI I PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE W ROKU 2019 (727,88KB)