Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na ,,montażu instalacji w istniejącym zakładzie ,,ORAS OLESNO" Sp. z o.o. Olesno ul. Leśna”

 

Olesno, dnia 3 kwietnia 2019 roku

 

 

Nr Z.III.6220.11.2018

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że decyzją Nr Z.III.6220.11.2018 z dnia 02 kwietnia 2019 roku, Burmistrz Olesna określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na ,,montażu instalacji
w istniejącym zakładzie ,,ORAS OLESNO’ Sp. z o.o. Olesno ul. Leśna
”, zlokalizowanego na działkach o nr ewid.: 509, 510, 522, 525, 526, 529 i 530 k.m. 1 obręb Olesno.

       Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

 

 

Zawiadomienie wywieszono w dniu 08.04.2019 r.

 

 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

PL/SL