Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie 23 kwietnia 2019

Termin: 23.04.2019, g. 12:00

Miejsce: Urząd Miejski w Oleśnie

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji
 4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym
 5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym
 6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym
 7. Odpowiedzi na interpelacje
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1)
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom. (zał. nr 3)

  PDFZał. nr 3.pdf (555,07KB)

 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w latach 2016-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno. (zał. nr 4)

  PDFZał. nr 4.pdf (452,65KB)

  DOCXRaport POŚ.docx (3,04MB)

 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 5)

  PDFZał. nr 5.pdf (1,16MB)

 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Olesna dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 6)

  PDFZał. nr 6.pdf (993,36KB)

 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Olesno w miejscowości Świercze. (zał. nr 7)

  PDFZał. nr 7.pdf (1,23MB)

 15. Podjęcie uchwały w sprawie herbu i flagi Gminy Olesno. (zał. nr 8)

  PDFZał. nr 8.pdf (1,88MB)

 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sztandaru Gminy Olesno. (zał. nr 9)

  PDFZał. nr 9.pdf (2,52MB)

 17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wachowie. (zał. nr 10)

  PDFZał. nr 10.pdf (2,72MB)

 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (zał. nr 11)

  PDFZał. nr 11.pdf (2,18MB)

 19. Zapytania i wolne wnioski
 20. Zakończenie obrad