Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

VIII Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-04-23 o godz. 12:05:40, a zakończono o godz. 13:14:19 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Tadeusz Rutko
 2. Piotr Gręda
 3. Tadeusz Zamłyński
 4. Andrzej Kochański
 5. Jarosław Leszczyński
 6. Irena Hadasik
 7. Łukasz Czołkos
 8. Klaudiusz Małek
 9. Edeltrauda Zug
 10. Henryk Kucharczyk
 11. Grzegorz Biernacki
 12. Jan Jaskulski
 13. Jan Bonk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1)

Głosowanie nad uchwałą (12:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)

Glosowanie nad uchwałą (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom. (zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą (12:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia raportu z realizacji w latach 2016-2018 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Olesno. (zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 5)

Głosowanie nad uchwałą (12:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zaleceń i kierunków działania dla Burmistrza Olesna dotyczących wdrożenia procedur zmierzających do rozwoju gminnego budownictwa mieszkaniowego na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 6)

Głosowanie nad uchwałą (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu na terenie Gminy Olesno w miejscowości Świercze. (zał. nr 7)

Głosowanie nad uchwałą (13:01:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Łukasz Czołkos
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie herbu i flagi Gminy Olesno. (zał. nr 8)

Głosowanie nad uchwałą (13:04:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Marek Leśniak

Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie sztandaru Gminy Olesno. (zał. nr 9)

Głosowanie nad uchwałą (13:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Wachowie. (zał. nr 10)

Głosowanie nad uchwałą (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (zał. nr 11)

Głosowanie nad uchwałą (13:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Marek Leśniak


Zakończono sesję (13:14:19)