Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne projektu uchwały w przedmiocie zmiany statutów sołectw gminy Olesno

INFORMACJA

Stosownie do art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) Burmistrz Gminy Olesno podaje do publicznej wiadomości celem przeprowadzenia konsultacji społecznych projekt uchwały w przedmiocie zmiany statutów sołectw gminy Olesno.

Został on umieszczony na stronie internetowej Gminy Olesno oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Olesno: bip.olesno.pl

Uwagi i wnioski do projektu statutów mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, w terminie 21 dni od daty zamieszczenia powyższej informacji na adres Urząd Miejski w Oleśnie ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno,

Dodatkowe informacje w sprawie można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie – Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska ul. Pieloka 21, pokój nr 107, tel. 034/350-91-63.

BURMISTRZ OLESNA

/-/

Sylwester Lewicki

 

DOCstatut sołectwa Bodzanowice.doc
DOCstatut sołectwa Borki Małe.doc
DOCstatut sołectwa Borki Wielkie.doc
DOCstatut sołectwa Boroszów.doc
ODTstatut sołectwa Broniec.odt
DOCstatut sołectwa Grodzisko.doc
DOCstatut sołectwa Kolonia Łomnicka.doc
ODTstatut sołectwa Kucoby.odt
DOCstatut sołectwa Leśna.doc
ODTstatut sołectwa Łomnica.odt
DOCstatut sołectwa Łowoszów.doc
DOCstatut sołectwa Sowczyce.doc
DOCstatut sołectwa Stare Olesno.doc
ODTstatut sołectwa Świercze.odt
ODTstatut sołectwa Wachowice.odt
DOCstatut sołectwa Wachów.doc
DOCstatut sołectwa Wojciechów.doc
ODTstatut sołectwa Wysoka.odt