Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

X sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Imienny wykaz głosowań na X Sesji Rady Miejskiej w Oleśnie w dniu 4 czerwca 2019 r.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Jarosław Leszczyński
 9. Irena Hadasik
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk

podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Olesna wotum zaufania

Głosowanie nad uchwałą. (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak

podjęcie uchwały absolutoryjnej.

Głosowanie nad uchwałą. (13:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą. (13:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą. (13:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Piotr Gręda, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno. (zał. nr 5)

Głosowanie nad uchwałą. (13:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno (zał. nr 6)

Głosowanie nad uchwałą. (13:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 7)

Głosowanie nad uchwałą. (13:58:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego. (zał. nr 8)

Głosowanie nad uchwałą. (13:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę nr VIII/65/19 z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. (zał. nr 9)

Głosowanie nad uchwałą. (14:02:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji do Uchwały Nr XXIV/176/16 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 02.08.2016r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olesno”. (zał. 10)

Głosowanie nad uchwałą (14:03:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Olesno do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych. (zał. 11)

Głosowanie nad uchwałą. (14:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Marek Leśniak


Zakończono sesję (14:20:38)