Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ,,Olesno 1""

 

Olesno, dnia 10 czerwca 2019 roku

 

 

 

Nr Z.III.6220.2.2019

 

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że decyzją Nr Z.III.6220.2.2019 z dnia 03 czerwca 2019 roku, Burmistrz Olesna odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża ,,Olesno1””, zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 1053, 1055, 1056, 1058, 1059, 1061, 1062 i 1064 k.m. 1 obręb Olesno.

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

 

 

 

 

                                                                                                                                    Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                                          Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                            Jerzy Chęciński

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Poprzez umieszczenie na:
  • tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.