Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną"

Olesno, dnia 24 czerwca 2019 roku

 

Nr Z.III.6220.5.2019

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że decyzją Nr Z.III.6220.5.2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku, Burmistrz Olesna stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,, Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną”, zlokalizowanego na działce ewid. 80/44 k.m. 31 obręb Borki Małe.

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

 

 

 

 

                                                                                                                                      BURMISTRZ OLESNA

                                                                                                                                        Sylwester Lewicki