Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postaępowania - cel publiczny - budowa sieci elektroenergetycznej w Oleśnie przy ul. Murka

 

Olesno, dnia 3 lipca 2019 roku

 

Nr Z.III.6733.13.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 3 lipca 2019 roku na wniosek Gminy Olesno, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci elektroenergetycznej  do 1 kV”, przewidzianego do realizacji na działkach położonych w Oleśnie przy ulicy Murka, oznaczonych geodezyjnie nr: 1759, 1764, 1765, 1758, 1755, 1752, 1751 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu …….….. 2019 r.

 

 

                                                                                                                              Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                                        Krzysztof Dydyna

                                                                                                                           Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury

                                                                                                                                         Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                               

 

 

Do wiadomości:

poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL