Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XI Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-06-27 o godz. 12:03:41, a zakończono o godz. 13:34:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 11 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Jarosław Leszczyński
 9. Łukasz Czołkos
 10. Jan Bonk
 11. Henryk Kucharczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1)

Głosowanie nad uchwałą. (12:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)

Głosowanie nad uchwałą. (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. ,,Cieszy nas piłka''.(zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą. (12:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Piotr Gręda, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia przez Gminę Olesno środków finansowych do realizacji projektu pn. ,,Tradycje, kultura, edukacja - rozwijamy przyjaźń polsko - czeską''.(zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą. (12:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych.(zał. nr 5)

Głosowanie nad uchwałą. (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok.(zał. nr 6)

Głosowanie nad uchwałą. (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości na terenie Gminy Olesno.(zał. nr 7)

Głosowanie nad uchwałą. (13:24:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno.(zał. nr 8)

Głosowanie nad uchwałą. (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.(zał. nr 10)

Głosowanie nad uchwałą. (13:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Oleskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z.o.o. w Oleśnie na lata 2019 - 2021. (zał nr 11)

Głosowanie nad uchwałą. (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Artur Paluch, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Irena Hadasik, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug


Zakończono sesję (13:34:35)