Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi powiatowej 1942 O Wygoda-Wysoka-Klekotna-etap III-cz. II od km 7+300,0 do km 8+720,0

Olesno, dnia 8 sierpnia 2019 roku

 

Nr Z.III.6733.15.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 2 sierpnia 2019 roku na wniosek pełnomocnika Powiatu Oleskiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej 1942 O Wygoda-Wysoka-Klekotna-etap III – cz. II od km 7+300,0 do km 8+720,0”, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 55/1, 57/1, 89 k.m. 2, 22/1, 22/2, 90/9, 21/1, 21/2, 23, 103, 101, 55, 56, 24, 25, 57, 26, 58, 27, 59, 28, 60, 29, 61, 30, 63, 31, 64, 65, 66, 34, 67, 35, 36, 68, 69, 70, 39, 71, 72, 40, 73, 41, 74, 75/2, 42/4, 43, 78, 77, 76, 102, 81/1, 81/2, 97, 44, 82, 45, 46, 85, 84, 87, 48, 88, 89, 49, 90/2, 91, 50, 51, 92, 96, 47, 93/2, 93/1, 94/1, 94/2, 95 k.m. 1, 75, 13 k.m. 10 obręb Kolonia Łomnicka.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 13 sierpnia 2019 r.

 

                                                                                                                                  z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                                  ZASTĘPCA BURMISTRZA

                                                                                                                                        Jerzy Chęciński

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Kolonia Łomnicka

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

MKD/JCh