Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie - cel publiczny - budowa stacji pomiarowej przy ul. Grottgera w Oleśnie

 

Olesno, dnia 16 września 2019 roku

 

Nr Z.III.6733.16.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 6 września 2019 roku na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz – System S.A. z siedzibą w Warszawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji pomiarowej SP Olesno Q = 2500 m3/h w miejscu istniejącej stacji redukcyjno-pomiarowej SRP Olesno, przeznaczonej do rozbiórki realizowanego w ramach zadania pn. „Przyłączenia PSG Olesno Grottgera” w Oleśnie przy ul. Grottgera przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr 4756 k.m. 1 obręb Olesno.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 18.09. 2019 r.

 

 

                                                                                                                                        Burmistrz Olesna

                                                                                                                                         Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL