Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XIII Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

XIII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

 

Obrady rozpoczęto 2019-08-28 o godz. 12:03:53, a zakończono o godz. 13:09:35 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Jarosław Leszczyński
 9. Irena Hadasik
 10. Marek Leśniak
 11. Łukasz Czołkos
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad (12:03:00)


2. Przedstawienie porządku obrad (12:05:00)


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji (12:06:00)


4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym (12:18:00)


5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym (12:22:00)


6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym (12:23:00)


7. Odpowiedzi na interpelacje (12:30:00)


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok (zał. nr 1) (12:30:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej (zał. nr 2) (12:34:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Irena Hadasik, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Edeltrauda Zug
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek


10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów eksploatacji powierzchniowej w gminie Olesno w obrębach: Stare Olesno, Świercze, Łomnica (zał. nr 3) (12:35:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek


11. Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników (zał. nr 4) (12:38:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek


12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Żłobka Miejskiego w Oleśnie (zał. nr 5) (12:40:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek


13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XII/92/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno (zał. nr 6) (12:42:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Artur Paluch, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek


14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno (zał. nr 7) (12:45:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek


15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna (zał. nr 8) (12:46:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek


16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw (zal. nr 9) (12:47:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek


17. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu skargi Wojewody Opolskiego wraz z odpowiedzią na skargę (zał. nr 10) (12:50:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek


18. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Burmistrza Olesna (zał. nr 11) (12:54:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Klaudiusz Małek


19. Zapytania i wolne wnioski (12:56:00)


20. Zakończenie obrad (13:09:00)


Zakończono sesję (13:09:35)