Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-10-15 o godz. 12:05:37, a zakończono o godz. 13:30:29 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 13 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Tadeusz Rutko
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Andrzej Kochański
 7. Jarosław Leszczyński
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Henryk Kucharczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1 )

Głosowanie nad uchwałą (12:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)

Głosowanie nad uchwałą (12:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia obligacji. (zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2020 - 2023. (zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą (13:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5)

Głosowanie nad uchwałą (13:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia na oddanie w najem nieruchomości gminy Olesno. (zał. nr 6)

Głosowanie nad uchwałą (13:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/367/06 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lipca 2006 r. w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno. (zał. nr 7)

Głosowanie nad uchwałą (13:15:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie sprawienia pogrzebu przez Gminę Olesno (zał. nr 8)

Głosowanie nad uchwałą (13:16:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (zał. nr 9)

Głosowanie nad uchwałą. (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/82/11 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie. (zał. nr 10)

Głosowanie nad uchwałą (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug

Podjęcie uchwały w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Oleskiemu

Głosowanie nad uchwałą. (13:21:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Andrzej Kochański
 • PRZECIW (1):
  Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug


Zakończono sesję (13:30:29)