Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVI sesja Rady Miejskiej

Obrady rozpoczęto 2019-10-30 o godz. 13:02:24, a zakończono o godz. 14:00:12 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Andrzej Kochański
 7. Jarosław Leszczyński
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2020 roku. (zał. nr 1)

Głosowanie nad uchwałą. (13:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos
 • WSTRZYMUJE SIĘ (2):
  Jarosław Leszczyński, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości od 2020 roku (zał. nr 2)

Głosowanie nad uchwałą. (13:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Jarosław Leszczyński
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza. (zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą. (13:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą. (13:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 5)

Głosowanie nad uchwałą. (13:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 6)

Głosowanie nad uchwałą. (13:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 7)

Głosowanie nad uchwałą. (13:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 8)

Głosowanie nad uchwałą. (13:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 9)

Głosowanie nad uchwałą. (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 10)

Głosowanie nad uchwałą. (13:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przejazdu i przechodu nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 11)

Głosowanie nad uchwałą. (13:48:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 12)

Głosowanie nad uchwałą. (13:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 13)

Głosowanie nad uchwałą. (13:51:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 14)

Głosowanie nad uchwałą. (13:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Marek Leśniak, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Dobrodzień w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Głosowanie nad uchwałą. (13:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Łukasz Czołkos
 • BRAK GŁOSU(1):
  Piotr Gręda


Zakończono sesję (14:00:12)