Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XVII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 8 listopada 2019 r.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Tadeusz Rutko
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Irena Hadasik
 6. Marek Leśniak
 7. Łukasz Czołkos
 8. Jan Bonk
 9. Edeltrauda Zug
 10. Henryk Kucharczyk

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (11:07:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami "Otwieram XVII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie" rozpoczął obrady.

Następnie powitał wszystkich przybyłych na sesję. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji według listy obecności uczestniczy 10 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecny był radny Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński oraz Artur Paluch.

2. Przedstawienie porządku obrad. (11:07:00)

Przewodniczący przedstawił porządek obrad do którego radni nie wnieśli żadnych uwag. 

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (11:08:00)

Ponieważ protokół był udostępniony w Biurze Rady oraz został wyłożony przed dzisiejszą sesją przewodniczący zaproponował przyjęcie protokołu bez odczytania.

4. Odpowiedzi na interpelacje. (11:08:00)

Ponieważ do Biura Rady nie wpłynęła żadna interpelacja, punkt ten stał się bezprzedmiotowy.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok (zał. nr 1) (11:08:00)

Nastąpiła zmiana quorum (11:09:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 11. Do sesji dołączył radny Artur Paluch.

Głosowanie nad uchwałą. (11:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Marek Leśniak, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (11:12:00)

Głosowanie nad uchwałą. (11:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Jan Bonk, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(4):
  Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek

7. Zapytania i wolne wnioski. (11:13:00)

Radni nie zgłosili zapytań i wolnych wniosków.

8. Zakończenie obrad. (11:13:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej   powiedział "A teraz zamykam obrady XVII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie". Obrady zakończono o godzinie 1115


Protokołowała:                                                           Przewodniczący Rady Miejskiej  

Teresa Skrzydło                                                                  Henryk Kucharczyk    

Karolina Wiktor