Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia - budowa farmy fotowoltaicznej w Sowczycach

 

Olesno, dnia 5 listopada 2019 roku

 

 

 

Nr Z.III.6220.10.2019

 

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że decyzją Nr Z.III.6220.10.2019 z dnia 5 listopada 2019 roku, Burmistrz Olesna stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowie farmy fotowoltaicznej ,,Sowczyce 2” o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na częściach działek 562/189 oraz 564/190 położonych w obrębie 0071 w miejscowości Sowczyce, gmina Olesno”.

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie zamieszczona:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie;
  • tablicy ogłoszeń w miejscowości …………………………… .