Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XVIII Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-11-26 o godz. 12:03:05, a zakończono o godz. 13:15:33 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Jarosław Leszczyński
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 1)

Głosowanie nad uchwałą. (12:33:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)

Głosowanie nad uchwałą. (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/109/19 w sprawie emisji obligacji komunalnych Gminy Olesno oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. (zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą. (12:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Olesno. (zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą. (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 5)

Głosowanie nad uchwała. (12:39:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Olesno. ( zał. nr 6)

Głosowanie nad uchwałą. (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesno. (zał. nr 7)

Głosowanie nad uchwałą. (12:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Jan Jaskulski, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Olesno. (zał. nr 8)

Głosowanie nad uchwałą. (12:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Jan Jaskulski, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2020. (zał. nr 9)

Głosowanie nad uchwałą. (12:57:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania. (zał. nr 10)

Głosowanie nad uchwałą. (13:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Jan Jaskulski, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym. (zał. nr 11)

Głosowanie nad uchwałą. (13:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Edeltrauda Zug, Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


Zakończono sesję (13:15:33)