Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny- budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Oleśnie przy ul. Matejki

 

 

Olesno, dnia 12 grudnia 2019 roku

 

Nr Z.III.6733.23.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

 

 

zawiadamiam

że w dniu 9 grudnia 2019 roku na wniosek pełnomocnika Pana Mariusza Rosickiego, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”, przewidzianego do realizacji na działce położonej w Oleśnie, oznaczonej geodezyjnie nr 4651/7 k.m. 1.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 19.12 2019 r.

 

                                                                                                                                           Z upoważnienia  Burmistrza 

                                                                                                                                            Zastępca Burmistrza 

                                                                                                                                                 Jerzy Chęciński

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL