Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budow sieci wodociągowej w Wojciechowie ul. Piaskowa

 

 

Olesno, dnia 30 grudnia 2019 roku

 

Nr Z.III.6733.25.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20 grudnia 2019 roku na wniosek Państwa Lidii i Bernarda Wincierz, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej dlaa potrzeb budownictwa mieszkaniowego” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 19/10, 19/7, 19/11 i 21/17 k.m. 5, ul. Piaskowa w Wojciechowie.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 30.12..2019 r.

 

                                                                                                                                    Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                                    Krzysztof Dydyna

                                                                                                                         Kierownik Wydziału Infrastruktury, Rolnictwa

                                                                                                                                         i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Wojciechów

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL