Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XX sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2019-12-30 o godz. 12:04:43, a zakończono o godz. 13:33:08 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Jarosław Leszczyński
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk

głosowanie całej uchwały budżetowej.

Głosowanie nad uchwałą. (13:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Artur Paluch, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)

Głosowanie nad uchwałą. (13:14:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Jan Bonk, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2019 rok. (zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą. (13:17:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą. (13:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 5)

Głosowanie nad uchwałą. (13:19:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do ścieków. (zał. nr 6)

Głosowanie nad uchwałą. (13:22:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Olesno. (zał. nr 7)

Głosowanie nad uchwałą. (13:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Andrzej Kochański, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/214/04 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 24 listopada 2004 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. (zał. nr 8)

Głosowanie nad uchwałą. (13:26:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Łukasz Czołkos, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Olesno w roku szkolnym 2019/2020. (zał. nr 9)

Głosowanie nad uchwałą. (13:27:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 2020 rok. (zał. nr 10)

Głosowanie nad uchwałą. (13:29:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr VI/46/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom tego pozbawionym. (zał. nr 11)

Głosowanie nad uchwałą. (13:30:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Irena Hadasik


Zakończono sesję (13:33:08)