Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o w wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Słowackiego w Oleśnie

Olesno, dnia 08 stycznia 2020 r.

 

Z.III.6131.3.2020

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

            Zgodnie z art. 61 §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z późn. zm.),

zawiadamiam,

 

że w dniu 03 stycznia 2020 r., na wniosek z dnia 02 stycznia 2020 r., złożony przez Spółdzielnię Mieszkaniową, ul. Ks. Gustawa Łysika 1 w Oleśnie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku jodła kalifornijska o obwodzie pnia 80 cm, rosnącego na działce nr 2832 w Oleśnie przy ulicy Słowackiego 10.

 

Jednocześnie zawiadamiam, że w dniu 23 stycznia 2020 r., o godzinie 10.00 odbędą się oględziny ww.  drzewa.  

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 107), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia w sprawie należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu: 08 stycznia 2020 r.

 

                                                                                                                        Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                                                                Zastępca Burmistrza

                                                                                                                                Mgr inż. Jerzy Chęciński

Otrzymują :

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Ks. Gustawa Łysika 1

  1. Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej
  2. Strony postępowania poprzez tablicę ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
  3. a/a