Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia Wydziału Urbanistyki 2020

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:,,Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)".pdf (2,19MB) 

PDFInformacja o wszęciu postępowania w sprawie pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb ujęcia Wysoka wodociągu miejskiego w Oleśnie GL.ZUZ.3.4210.173m.2020.RL - BIP.pdf (328,81KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.7820.8.2020.AZ z dnia 17.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna (...).pdf (711,37KB)

PDFzal.6 (4,43MB)

PDFObwieszczenie dot. "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego" (666,71KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak sprawy IN.I.7840.1.44.2020AM dla GAZ-SYSTEM S.A..pdf (375,70KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej "Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)". (2,12MB)

PDFObwieszczenie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wydaniu decyzji znak GL.RUZ.421.9.2020.AT-TS dla GDDKiA W związku z Zadaniem Budowa Obwodnicy Olesna w Ciągu drogi Krajowej nr 11 - Sprostowanie .....pdf (881,52KB)
PDFObwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskichw Gliwicach - Zawiadamia o wydaniu dla GDDKiA decyzji znak GL.RUZ.421.9.2020AT-TS w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na....pdf (918,83KB)
PDFObwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskichw Gliwicach - Zawiadamia o wydaniu dla GDDKiA w ramach zadania inwestycyjnego pn Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 decyzji - pozwolenia.pdf (861,71KB)
PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wydaniu w dniu 12.05.20120r. postanowienia PO.RUZ.421.6.14.2020.WG, dla GDDKiA na wykonanie, przebudowę i likwidacji.pdf (736,51KB)
PDFObwieszczenie o wydaniu w dniu 24.04.2020 r. decyzji znak PO.RUZ.421.6.11.2020.WG dla GDDKiA w związku z budową obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11.pdf (755,02KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zadania pn.: Pozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni scieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie wraz z budową rurociągu tłocznego.pdf.pdf (372,37KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postępowaniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IN.I.746.7.2020.AB (585,95KB)

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętego.pdf (67,53KB)

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów.pdf (241,53KB)
PDFObwieszczenie Wojewody Oplskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.pdf (302,58KB)
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania wodnoprawnego na wykonanie przebudowy i likwidacji urządzeń wodnych....pdf (3,17MB)
PDFOBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.pdf (1,17MB)
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji znak PO.RUZ.421.9.6.2020.JŁ W związku z Zadaniem Budowa Obwodnicy Olesna w Ciągu drogi Krajowej nr 11.pdf (313,15KB)