Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia Wydziału Urbanistyki 2020

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:,,Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)".pdf 

PDFInformacja o wszęciu postępowania w sprawie pozwoleń wodnoprawnych dla potrzeb ujęcia Wysoka wodociągu miejskiego w Oleśnie GL.ZUZ.3.4210.173m.2020.RL - BIP.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego Nr IN.I.7820.8.2020.AZ z dnia 17.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn. Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna (...).pdf

PDFzal.6

PDFObwieszczenie dot. "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego"

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak sprawy IN.I.7840.1.44.2020AM dla GAZ-SYSTEM S.A..pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej "Zaprojektowanie i budowa Obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)".

PDFObwieszczenie Dyrektora RZGW w Gliwicach o wydaniu decyzji znak GL.RUZ.421.9.2020.AT-TS dla GDDKiA W związku z Zadaniem Budowa Obwodnicy Olesna w Ciągu drogi Krajowej nr 11 - Sprostowanie .....pdf
PDFObwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskichw Gliwicach - Zawiadamia o wydaniu dla GDDKiA decyzji znak GL.RUZ.421.9.2020AT-TS w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na....pdf
PDFObwieszczenie Dyrektora RZGW Wód Polskichw Gliwicach - Zawiadamia o wydaniu dla GDDKiA w ramach zadania inwestycyjnego pn Budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 decyzji - pozwolenia.pdf
PDFObwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu o wydaniu w dniu 12.05.20120r. postanowienia PO.RUZ.421.6.14.2020.WG, dla GDDKiA na wykonanie, przebudowę i likwidacji.pdf
PDFObwieszczenie o wydaniu w dniu 24.04.2020 r. decyzji znak PO.RUZ.421.6.11.2020.WG dla GDDKiA w związku z budową obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zadania pn.: Pozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni scieków przy ul. Mostowej i ul. Stobrówki w Oleśnie wraz z budową rurociągu tłocznego.pdf.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postępowaniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym IN.I.746.7.2020.AB

PDFObwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętego.pdf

PDFInformacja o wszczęciu postępowania w sprawie wydania wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągów.pdf
PDFObwieszczenie Wojewody Oplskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym.pdf
PDFObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania wodnoprawnego na wykonanie przebudowy i likwidacji urządzeń wodnych....pdf
PDFOBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę.pdf
PDFObwieszczenie o wydaniu decyzji znak PO.RUZ.421.9.6.2020.JŁ W związku z Zadaniem Budowa Obwodnicy Olesna w Ciągu drogi Krajowej nr 11.pdf