Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie osunięcia drzewa

Olesno, dnia 24 stycznia 2020 r.

 

Z.III.6131.3.2020

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

 

            Zgodnie z art. 61 §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku   z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity -  Dz. U. z 2020r., poz. 55),

zawiadamiam,

 

o zakończeniu postępowania dowodowego, w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 sztuki drzewa z gatunku jodła kalifornijska o obwodzie pnia 80 cm, rosnącego na działce  nr 2832 w Oleśnie przy ulicy Słowackiego 10.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 107), ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia w sprawie należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu: 24 stycznia 2020 r.

 

 

 

                                                                                  Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                       Zastępca Burmistrza

 

                                                                                    mgr inż. Jerzy Chęciński

 

Otrzymują :

  1. Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Ks. Gustawa Łysika 1

  1. Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej
  2. Strony postępowania poprzez tablicę ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
  3. a/a