Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-01-29 o godz. 13:04:48, a zakończono o godz. 14:50:01 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Tadeusz Rutko
 4. Piotr Gręda
 5. Grzegorz Biernacki
 6. Tadeusz Zamłyński
 7. Andrzej Kochański
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1)

Głosowanie nad uchwałą. (13:44:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)

Głosowanie nad uchwałą. (13:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Artur Paluch, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach uzupełniających ławników do sądów powszechnych. ( zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą. (13:46:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Jaskulski, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników w wyborach uzupełniających do sądów powszechnych. (zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą. (13:49:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Jan Bonk, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. ( zał. nr 5)

Głosowanie nad uchwałą. (13:50:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Irena Hadasik
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 6)

Głosowanie nad uchwałą. (13:52:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Jan Jaskulski
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 7)

Głosowanie nad uchwałą. (13:54:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 8)

Głosowanie nad uchwałą. (13:55:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Tadeusz Rutko, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Artur Paluch
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 9)

Głosowanie nad uchwałą. (13:56:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Jan Bonk, Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Tadeusz Zamłyński, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 10)

Głosowanie nad uchwałą. (13:59:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Artur Paluch, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (zał. nr 11)

Stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosiła 28 zł natomiast zwolnienie na osobę miesięcznie dla właścicieli nieruchomości budynków jednorodzinnych kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym powinno wynosić 4 zł. (14:42:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Tadeusz Rutko, Irena Hadasik, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Klaudiusz Małek
 • PRZECIW (4):
  Łukasz Czołkos, Piotr Gręda, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski
 • WSTRZYMUJE SIĘ (1):
  Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty. (zał. nr 11)

Głosowanie nad uchwałą. (14:43:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Tadeusz Rutko
 • PRZECIW (1):
  Andrzej Kochański
 • WSTRZYMUJE SIĘ (4):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jarosław Leszczyński

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Olesno. (zał. nr 12)

Głosowanie nad uchwałą. (14:47:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (13):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Andrzej Kochański, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(2):
  Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos


Zakończono sesję (14:50:01)