Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa sieci wodociągowej w Wojciechowie

 

Olesno, dnia 4 lutego 2020 roku

 

 

 

Nr Z.III.6733.3.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 16 stycznia 2020 roku (uzupełnionego w dniu 27 stycznia 2020 roku) na wniosek Pana Grzegorza Opary, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowe” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 66/6 i 184/5 k.m. 6, położonych w Wojciechowie.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 05.02.2020 r.

 

 

                                                                                                                 Burmistrz Olesna

                                                                                                                  Sylwester Lewicki

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Wojciechowa

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL