Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania- cel publiczny - budowa stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w Oleśnie przy ul. Grottgera

 

 

Olesno, dnia 4 lutego 2020 roku

 

Nr Z.III.6733.1.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 10 stycznia 2020 roku na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stacji redukcyjno-pomiarowej gazu w/c o przepustowości Q=2500 m3h oraz stacji redukcyjno -pomiarowej śr/c o przepustowości Q=1200 m3h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Olesno ul. Grottgera  dz. nr 5388/1” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 5388/1 i 4615 k.m. 1, położonych w Oleśnie przy ulicy Grottgera.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 05.02.2020 r.

 

 

                                                                                                              Burmistrz Olesna 

                                                                                                     Sylwester Lewicki

 

 

 

 

 

Do wiadomości:

poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK//KD