Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania- cel publiczny - budowa wieży antenowej dla systemu łączności dyspozytorskiej w Sowczycach

 

 

Olesno, dnia 4 lutego 2020 roku

 

Nr Z.III.6733.4.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)

 

 

 

zawiadamiam

że w dniu 22 stycznia 2020 roku na wniosek TAURON DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Krakowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „SE SOWCZYCE budowa wieży antenowej dla systemu łączności dyspozytorskiej wraz z kontenerem i infrastrukturą towarzyszącą” przewidzianego do realizacji na działce oznaczonej geodezyjnie nr: 701/29 k.m. 3, położonej w Sowczycach.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok. 106); ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 05.02.2020 r.

 

 

 

                                                                                                                                     Burmistrz Olesna

                                                                                                                                      Sylwester Lewicki

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Sowczyce

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK//KD