Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o wydaniu decyzji na usunięcie drzewa przy ul. Słowackiego w Oleśnie

Olesno, dnia 10 lutego 2020 r.

 

 

Z.III.6131.3.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

            Na podstawie 61 §4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (tekst jednolity- Dz. U. z 2020 r., poz. 55),

 

zawiadamiam,

 

że na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Ks. Gustawa Łysika 1, 46-300 Olesno, została wydana decyzja nr Z.III.6131.3.2020 z dnia 10 lutego 2020 r., w sprawie zezwolenia na usunięcie jednej sztuki drzewa z gatunku jodła kalifornijska o obwodzie pnia 80 cm,  rosnącej na działce nr 2832 w Oleśnie przy ulicy Słowackiego 10.

 

            Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w niniejszej sprawie pod wskazanym poniżej adresem:

Urząd Miejski w Oleśnie, ul. Pieloka 21, Wydział Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, I piętro, pok. 107, w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek, środa, czwartek 7.30 - 15.30, wtorek 7.30 - 17.00, piątek 7.30 - 14.00.

           

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Olesna w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Obwieszczenie zamieszczono w dniu: 10.02.2020 r.

 

 

                                                                                  Z upoważnienia Burmistrza

                                                                                     Zastępca Burmistrza

                                                                                        Jerzy Chęciński

 

 

 

Otrzymują :

  1. Strony postępowania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej
  2. Strony postępowania poprzez tablicę ogłoszeń w Urzędzie Miejskim
  3. a/a