Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house Informacja o zamiarze zawarcia umowy, o następującej treści: „Wykonanie usługi zarządzania Stadionem Miejskim w Oleśnie przy ul. Wachowskiej"

Olesno, dnia 26.02.2020 r.

 

Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house

Informacja o zamiarze zawarcia umowy, o następującej treści: 

„Wykonanie usługi zarządzania Stadionem Miejskim w Oleśnie przy ul. Wachowskiej”

 

1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Gmina Olesno, reprezentowana przez Burmistrza Olesna

46-300 Olesno, ul. Pieloka 21

Tel. (034) 359 78 41-44, fax (034) 359 72 83

REGON: 151398600, NIP: 5761562352

Poczta elektroniczna: zamowienia@olesno.pl

 

2) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA:

  1. 1.Przedmiot zamówienia

Wykonanie usługi zarządzania Stadionem Miejskim w Oleśnie przy ul. Wachowskiej, a w szczególności:jego bieżące utrzymanie, konserwacja oraz dbanie o prawidłowe użytkowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami użytkowania.

 

  1. 2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

W skład obiektu Stadionu Miejskiego w Oleśnie przy ul. Wachowskiej 10A wchodzi budynek zaplecza dla sportowców z trybunami, boisko piłkarskie i dwa boiska treningowe, kort tenisowy, bieżnia 400 m, w tym bieżnia 100 m, rzutnia do rzutu młotem i dyskiem, rzutnia do pchnięcia kulą, rozbieg do skoku wzwyż, rozbieg do skoku w dal i trójskoku, rozbieg do rzutu oszczepem, strefa sprawności - crossfit.

2.2.1.budynek zaplecza dla sportowców wraz trybunami i zadaszeniem

Powierzchnia zabudowy: 360 m2

Kubatura: 1668 m3

Na poziomie ± 0,00 znajduje się:

- zaplecze sanitarne dla widzów,

- zaplecza szatniowo - sanitarne dla potrzeb zawodników,

- zaplecze sanitarne dla potrzeb osób niepełnosprawnych ,

- pokój sędziów z łazienką,

- magazyn sprzętu sportowego i pomieszczenie techniczne,

- sala konferencyjna,

- pomieszczenie pierwszej pomocy.

Na poziomie + 3,05m:

- widownia dla 528 osób wraz z częścią zadaszoną widowni (obejmującą192 miejsca) wraz z oświetleniem.

Zalecenia:

- Pomieszczenia należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem,

- Należy założyć i prowadzić książkę obiektu,

- Należy wykonywać przeglądy roczne i pięcioletnie.

 

              2.2.2. bosko piłkarskie i dwa boiska treningowe,

- boisko główne, nawierzchnia trawiasta z rolki, 100m x 64m, wyposażone w bramki z siatkami,

- boisko treningowe 1, nawierzchnia trawiasta z rolki, 80m x 32,5m, wyposażone w bramki z siatkami,

- boisko treningowe 2, nawierzchnia trawiasta z rolki, 67m x 27,5m, wyposażone w bramki z siatkami

 

Zalecenia:

- Boiska należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. 

- Należy założyć i prowadzić książkę obiektu

- Należy wykonywać przeglądy roczne i pięcioletnie

- Należy stosować się do instrukcji utrzymania i pielęgnacji murawy

a) Koszenie rozpoczynamy gdy trawa uzyska wysokość około 10cm., koszenie powinno być wykonane na wysokość ok. 6cm. Można obniżyć koszenie do wysokości 3-4 cm., stosując się do zasady, że możemy ściąć 1/3 wysokości ścinanej trawy. Ostatnie koszenie wykonujemy przed ostatecznym nadejściem zimy o 1 cm niżej niż w trakcie sezonu zasadniczego.

b) Nawożenie nawozem mineralnym wieloskładnikowym o nazwie handlowej HYDROKOMPLEX firmy Yara Milla w ilości 25kg na 1000m2, lub innym o zawartości NPK (azot, fosfor, potas) wykonujemy raz w miesiącu do końca sierpnia włącznie. We wrześniu jeżeli jest taka potrzeba stosujemy nawóz FLOROVIT JESIEŃ w dawce 30kg na 1000m2.

c) Nawadnianie stosownie do panujących warunków atmosferycznych, stosując się do zasady po podlaniu podłoże powinno być nasiąknięte do głębokości 10-15 cm, natomiast nawadnianie rozpoczynamy gdy podłoże jest wyschnięte na głębokość 3cm.

d) Inne zabiegi jak wałowanie, piaskowanie, odchwaszczanie i aeracja według potrzeb wynikających ze stanu nawierzchni boiska i warunków pogodowo-klimatycznych.

2.2.3. kort tenisowy, bieżnia 400m, bieżnia 100m, rozbieg do skoku wzwyż, rozbieg do skoku w dal i trójskoku, rozbieg do rzutu oszczepem.

- kort deblowy do tenisa ziemnego, wymiary pola gry 23,77x10,97m z wybiegami (36,57x18,27m) o nawierzchni poliuretanowej, wyposażony w siatkę

- bieżnia 6 torowa 400m (okrążenie) i 100m (prosta), nawierzchnia poliuretanowa,

- skocznia do skoku wzwyż, nawierzchnia poliuretanowa, wyposażony w materac,

- skocznia do skoku w dal i trójskoku, nawierzchnia poliuretanowa, wyposażone w zeskok wypełniony piaskiem

- rzutnia do rzutu oszczepem, nawierzchnia poliuretanowa

Zalecenia:

- Nawierzchnię poliuretanową należy użytkować zgodnie z jej przeznaczeniem,

- Należy założyć i prowadzić książkę obiektu,

- Należy wykonywać przeglądy roczne i pięcioletnie,

- Należy stosować się do instrukcji utrzymania i pielęgnacji nawierzchni poliuretanowych.

a) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI SPORTOWEJ PRZEPUSZCZALNEJ – kort tenisowy

Użytkowanie:

Nawierzchnia sportowa TETRAPUR ENZ przeznaczona jest do zastosowań zarówno amatorskich jak i dla profesjonalistów. Znajduje szerokie zastosowanie na boiskach szkolnych oraz bieżniach.

Zalecana jest eksploatacja nawierzchni w obuwiu sportowym z wyłączeniem obuwia z korkami. Należy unikać nanoszenia piasku, ziemi oraz innych cząstek organicznych takich jak liście, trawa itp.. Należy także zwracać szczególną uwagę aby nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne np. w wyniku ustawienia elementów o ostrych krawędziach.

Konserwacja:

Nawierzchnia praktycznie nie wymaga konserwacji. Przy prawidłowej eksploatacji zaleca się jedynie średnio co około 6 miesięcy odkurzenie powierzchni. Niezbędne jest systematyczne usuwanie naniesień organicznych typu liście, trawa itp.. W związku z tym, iż nawierzchnia jest przepuszczalna dla wody łatwo ją utrzymać w czystości. W przypadku ewentualnych zabrudzeń miejscowych zaleca się umycie zabrudzonej powierzchni, wodą z dodatkiem detergentów obojętnych chemicznie oraz obfite spłukanie czystą wodą.

b) INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAWIERZCHNI SPORTOWEJ NIEPRZEPUSZCZALNEJ – bieżnia oraz skocznie przy płycie boiska.

Użytkowanie:

Nawierzchnia. sportowa TETRAPUR ENZ przeznaczona jest do zastosowań zarówno amatorskich jak i dla profesjomilistów. Znajduje szerokie zastosowanie na boiskach szkolnych oraz bieżniach.

Zalecana jest eksploatacja nawierzchni w obuwiu sportowym z wyłączeniem obuwia z korkami. Dopuszczalne jest użytkowanie nawierzchni sportowej w obuwiu z kolcami. Należy unikać nanoszenia piasku, ziemi oraz innych cząstek organicznych takich jak liście, trawa itp.. Należy także zwracać szczególną uwagę aby nie nastąpiło uszkodzenie mechaniczne np. w wyniku ustawienia elementów o ostrych krawędziach.

Konserwacja:

Nawierzchnia praktycznie nie wymaga konserwacji. Przy prawidłowej eksploatacji zaleca się jedynie średnio co około 6 miesięcy odkurzenie powierzchni. Niezbędne jest systematyczne usuwanie naniesień organicznych typu liście, trawa itp.. W przypadku ewentualnych zabrudzeń miejscowych zaleca się umycie zabrudzonej powierzchni wodą z dodatkiem detergentów obojętnych chemicznie oraz obfite spłukanie czystą wodą.

              2.2.4. rzutnia do rzutu młotem i dyskiem, rzutnia do pchnięcia kulą,

Zalecenia:

- Rzutnie należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem,

- Należy założyć i prowadzić książkę obiektu,

- Należy wykonywać przeglądy roczne i pięcioletnie.

 

             2.2.5. automatyczne nawadnianie murawy boiska głównego

Zalecenia:

- Należy założyć i prowadzić książkę obiektu,

- Należy wykonywać przeglądy roczne i pięcioletnie,

- Należy stosować się do instrukcji utrzymania i konserwacji instalacji nawadniania murawy. boiska głównego

W celu zapewnienia należytego działania systemu nawadniającego należy wykonywać następujące prace:

  1. Zabezpieczenie Systemu nawadniającego przed zimą:

Po zakończeniu sezonu należy:

-          odłączyć sterownik od zasilania,

-          otworzyć elektrozawory,

-          przedmuchać kompresorem system,

-          pozostawić elektrozawory na zimę w pozycji otwartej.

b) Uruchomienie systemu nawadniania na wiosnę:

Po upewnieniu się, że wiosenne przymrozki już nie występują należy:

-          zamknąć elektrozawory,

-          podłączyć sterownik do źródła zasilania,

-          uruchomić system,

-          sprawdzić prawidłowość działania zraszaczy - ewentualnie skorygować kąty zraszania.

2.2.6. strefa sprawności - crossfit (7 urządzeń)

Zalecenia:

- Należy założyć i prowadzić książkę obiektu,

- Należy wykonywać przeglądy roczne i pięcioletnie.

Dodatkowo przekazane zostaną protokolarnie 2 komplety kluczy do wszystkich pomieszczeń zaplecza sportowego oraz do wejść na stadion wraz z instrukcjami dotyczącymi utrzymania i konserwacji nawierzchni trawiastej, poliuretanowej i instalacji nawadniania boiska.

Należy stosować się do regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Oleśnie wraz z zapleczem szatniowym.

Stadion Miejski należy udostępniać korzystającym w godzinach podanych w regulaminie.

Dokumentacja powykonawcza ze względu na trwałość projektu dostępna jest w Urzędzie Miejskim w Oleśnie ul. Pieloka 21 w pokoju nr 208.

Opłaty eksploatacyjne ponosi zarządca Stadionu Miejskiego w Oleśnie.

 

3) SZACUNKOWA WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA;

479.433,65 zł netto

Słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i 65/100

 

4) NAZWĘ I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA;

Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o.

46-300 Olesno, ul. Wachowska 10A

REGON: 161498908, NIP: 576 157 58 05

Poczta elektroniczna:

 

5) PODSTAWĘ PRAWNĄ I UZASADNIENIE WYBORU TRYBU UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI;

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 1843) Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;

Gmina Olesno - jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Miejskie Centrum Sportu i Rekreacji w Oleśnie Spółka z o.o. 46-300 Olesno, ul. Wachowska 10A. Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie w §6, §9 i §12 aktu założycielskiego spółki  (Akt założycielski z dnia 24.10.2012 r. Rep A nr 7875/2012, oraz akt notarialny zmieniający §6 z dn 13.03.2019 r. Rep A numer 642/2019).

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w spółce MCSiR w Oleśnie sp. z o.o. należą sprawy określone kodeksem spółek handlowych, poza wyrażeniem zgody na zbycie i nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości (§12 ust. 4 aktu założycielskiego), które przekazane są do kompetencji Rady Nadzorczej.

Do zadań własnych gminy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 10) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) należą sprawy „kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych”. Działalność spółki to w ponad 90% zadania powierzonej jej przez Gminę w ramach aktu założycielskiego. Zgodnie z §6 aktu z dn 13.03.2019 r. (Rep A numer 642/2019) do zadań tych należą m.in. działalność związana ze sportem, obiektami sportowymi, klubami sportowymi, działalność w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, działalność związana z ochroną zdrowia, edukacją kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, działalność związana z wystawianiem i wspomaganiem przedstawień artystycznych oraz działalność rozrywkowa. W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera bezpośrednio od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki.

Powyżej przedstawiony stan faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce ( zamówienia in-house) w trybie wolnej ręki.

 

6)  PLANOWANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA I CZAS TRWANIA UMOWY;

czas trwania umowy od 27.02.2020 r. do 31.12.2024 r.

 

7) INFORMACJĘ O TERMINIE I ODPOWIEDNIO ZAMIESZCZENIU LUB OPUBLIKOWANIU OGŁOSZENIA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY, O KTÓRYM MOWA W ART. 66 UST. 2, JEŻELI ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE ALBO INFORMACJĘ, ŻE TAKIE OGŁOSZENIE NIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE LUB OPUBLIKOWANE.

Informacja nie została zamieszczona ani opublikowana w Biuletynie Zamówień Publicznych ani przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej.

 

PDFinformacja o zamiarze zawarcie umowy w procedurze in-house.pdf
 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki