Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXV sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-05-26 o godz. 11:19:14, a zakończono o godz. 12:46:24 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 14 członków:

 1. Artur Paluch
 2. Tadeusz Rutko
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Tadeusz Zamłyński
 6. Andrzej Kochański
 7. Jarosław Leszczyński
 8. Irena Hadasik
 9. Marek Leśniak
 10. Łukasz Czołkos
 11. Klaudiusz Małek
 12. Jan Bonk
 13. Edeltrauda Zug
 14. Henryk Kucharczyk

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1)

Głosowanie nad uchwałą. (12:32:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Irena Hadasik, Artur Paluch, Piotr Gręda, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)

Głosowanie nad uchwałą. (12:34:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Andrzej Kochański, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w gminie Olesno w obrębach: Świercze, Łomnica i Borki Małe. (zał. nr 3)

Głosowanie nad uchwałą. (12:35:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Tadeusz Rutko, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Piotr Gręda, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości na terenie Miasta Olesna . (zał. nr 4)

Głosowanie nad uchwałą. (12:36:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Tadeusz Zamłyński, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Irena Hadasik, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia gminy Olesno do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta i gminy Olesno”. (zał. nr 5)

Głosowanie nad uchwałą. (12:37:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Tadeusz Zamłyński, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Oleśnie (zał. nr 6)

Głosowanie nad uchwałą. (12:40:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Irena Hadasik, Tadeusz Zamłyński, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Tadeusz Rutko, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Olesno na lata 2021-2030. (zał. nr 7)

Głosowanie nad uchwałą. (12:41:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (14):
  Łukasz Czołkos, Artur Paluch, Jan Bonk, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Henryk Kucharczyk, Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Marek Leśniak, Tadeusz Rutko, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Andrzej Kochański
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/102/19 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 28.08.2019r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. (zał. nr 8)

Głosowanie nad wnioskiem dot. przeniesienia przedmiotowej uchwały do procedowania na następną sesję Rady Miejskiej. (12:45:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (9):
  Tadeusz Zamłyński, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos
 • WSTRZYMUJE SIĘ (5):
  Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Tadeusz Rutko, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(1):
  Jan Jaskulski


Zakończono sesję (12:46:24)