Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego prezentowane są w Portalu Mapowym Gminy Olesno.

Na podstawie art. 67a ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)  Burmistrz Olesna prowadzi, aktualizuje i udostępnia usługi danych przestrzennych dla zbioru danych przestrzennych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (identyfikator zbioru: PL.ZIPPZP.2548), o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 214):


PDFRejestr Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Olesno.pdf

Nr rej. 20. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLV/331/21 Rady Miejskiej w Oleśnie z dnia 26.10.2021 r. W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW W GMINIE OLESNO W OBRĘBACH: ŚWIERCZE, ŁOMNICA I BORKI MAŁE

PDFUchwała nr XLV/331/21.pdf
TIFFZałącznik graficzny nr 1.1 Świercze.tiff
TIFFZałącznik graficzny nr 1.2 Łomnica.tiff
TIFFZałącznik graficzny nr 1.3 Borki Małe.tiff

Nr rej. 19. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XL/289/21 z dnia 15.06.2021 W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OLEŚNIE W REJONIE ULICY ROLNICZEJ

PDFUchwała nr XL/289/21.pdf
PDFZałącznik graficzny do Uchwały nr XL/289/21.pdf

Nr rej. 18. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XXXIV/260/21 z dnia 18.01.2021 W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW EKSPLOATACJI POWIERZCHNIOWEJ W GMINIE OLESNO W OBRĘBACH: STARE OLESNO, WOJCIECHÓW, ŚWIERCZE, ŁOMNICA

PDFUchwała nr XXXIV/260/21.pdf

PDFZałącznik graficzny nr 1.1 Stare Olesno, Wojciechów.pdf
PDFZałącznik graficzny nr 1.2 Świercze.pdf
PDFZałącznik graficzny nr 1.3 Świercze.pdf
PDFZałącznik graficzny nr 1.4 Łomnica.pdf

Nr rej. 17. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLV/348/17 z dnia 27.12.2017 W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI LEŚNA

PDFUchwała nr XLV/348/17.pdf          PDFZałącznik graficzny do Uchwały nr XLV/348/17.pdf

Nr rej. 16. Uchwała Rady Miejskiej w Olesnie nr XLI/311/17 z dnia 24.10.2017 W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OLEŚNIE W REJONIE ULIC: MATEJKI, KOSSAKA, WRONCZYŃSKIEJ, GORZOWSKIEJ, SOSNOWEJ, SIEDMIU ŹRÓDEŁ, BUDOWLANYCH, KLUCZBORSKIEJ, OPOLSKIEJ I STOBRÓWKI

PDFUchwała nr XLI/311/17.pdf

PDFZałacznik graficzny do Uchwały nr XLI/311/17 (1.1. ul. Siedem Źródeł).pdf
PDFZałącznik graficzny do Uchwały nr XLI/311/17 (1.2 ul. Gorzowska).pdf
PDFZałącznik graficzny do Uchwały nr XLI/311/17 (1.3 ul. Matejki).pdf

Nr rej. 15. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XXXII/237/17 z dnia 23.02.2017 W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OLEŚNIE W REJONIE ULIC: DOBRODZIEŃSKIEJ I WACHOWSKIEJ

PDFUchwała nr XXXI/237/17.pdf            PDFZałącznik graficzny do Uchwały nr XXXI/237/17.pdf

Nr rej. 14. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XXVII/196/16 z dnia 28.09.2016 W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OLEŚNIE W REJONIE ULIC: LEŚNEJ, ROLNICZEJ, TARGOWEJ, SIENKIEWICZA, GORZOWSKIEJ I SOSNOWEJ

PDFUchwała nr XXVII/196/16.pdf           PDFZałącznik do Uchwały nr XXVII/196/16.pdf

Nr rej. 13. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLVIII/394/14 z dnia 2.10.2014 W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH W ŚWIERCZU W REJONIE ULICY LEŚNEJ

PDFUchwała nr XLVIII/394/14.pdf             PDFZałącznik graficzny do Uchwały nr XLVIII/394/14.pdf

PDFUchwała Nr XLI/312/2017.pdf

Nr rej. 12. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XXI/157/12 z dnia 27.06.2012 W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OLEŚNIE W REJONIE ULIC: MATEJKI, KOSSAKA, WRONCZYŃSKIEJ, GORZOWSKIEJ, SOSNOWEJ, SIEDMIU ŹRÓDEŁ, BUDOWLANYCH, KLUCZBORSKIEJ, OPOLSKIEJ I STOBRÓWKI

PDFUchwała nr XXI/157/12.pdf
PDFZałącznik graficzny do Uchwały nr XXI/157/12 (1.1 Gorzowska).pdf
PDFZałącznik graficzny do Uchwały nr XXI/157/12 (1.2 Matejki - Kossaka).pdf
PDFZałącznik graficzny do Uchwały nr XXI/157/12 (1.3 Wronczyńska).pdf
PDFZałącznik graficzny do Uchwały nr XXI/157/12 (1.4 Opolska).pdf

Nr rej. 11. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XIV/96/11 z dnia 25.10.2011 r.  W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W STARYM OLEŚNIE W REJONIE ULICY KLUCZBORSKIEJ

PDFUchwała nr XIV/96/11.pdf              PDFZałącznik graficzny do uchwały nr XIV/96/11.pdf

Nr rej. 10. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr IX/58/11 z dnia 29.06.2011 W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W OLEŚNIE W REJONIE ULIC: KRASICKIEGO, SŁOWACKIEGO, MAŁE PRZEDMIEŚCIE I PIELOKA

PDFUchwała nr IX/58/11.pdf             PDFZałącznik graficzny do Uchwały nr IX/58/11.pdf

Nr rej. 9. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr LII/349/2010 z dnia 28.04.2010 W SPRAWIE PRZYJĘCIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POŁOŻONYCH W REJONIE ULIC: GORZOWSKIEJ, LEŚNEJ I SIENKIEWICZA W OLEŚNIE

PDFUchwała Nr LII/349/2010.pdf             PDFZałącznik graficzny do Uchwały nr LII/349/2010.pdf
PDFPoglądowy załącznik graficzny z terenami obowiązującymi.pdf

Nr rej. 8. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLII/257/09 z dnia 24.07.2009 r. W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC: KLUCZBORSKIEJ, LIPOWEJ, POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I AKACJOWEJ W OLEŚNIE

PDFUchwała Nr XLII/257/09.pdf            PDFZałącznik graficzny do Uchwały nr XLII/257/09.pdf

Nr rej. 7. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLIV/463/2002 z dnia 9.10.2002 r. W SPRAWIE ZMIANY PLANU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY OLESNO (Olesno ul. Matejki, Kucoby, Leśna, Leśna-Nowy Wachów)

PDFUchwała nr XLIV/463/2002.pdf

Nr rej. 6. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XL/395/2002 z dnia 27.02.2002 W SPRAWIE ZMIANY PLANU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY OLESNO (Olesno, ul. Małe Przedmieście)

PDFUchwała Nr XL/395/2002.pdf            PDFZał. graficzny do uchwały Nr XL/395/2002.pdf

Nr rej. 5. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XXXIV/337/01 z dnia 27.06.2001 W SPRAWIE ZMIANY PLANU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY OLESNO (Olesno ul. Pieloka, Mickiewicza, Kopernika, Piastów)

PDFUchwała nr XXXIV/337/2001.pdf

Nr rej. 4. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XXXIV/336/2001 z dnia 27.06.2001 W SPRAWIE ZMIANY PLANU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY OLESNO (Olesno ul. Dobrodzieńska, Kucoby, Stare Olesno, Boroszów, Leśna)

PDFUchwała nr XXXIV/336/2001.pdf

Nr rej. 3. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XX/162/2000 z dnia 26.01.2000 W SPRAWIE ZMIANY PLANU PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA GMINY OLESNO (Świercze, Borki Wielkie, Wojciechów, Stare Olesno)

PDFUchwała Nr XX/162/2000.pdf            PDFZałącznik graficzny nr XX/162/2000.pdf

Nr rej. 2. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XLVIII/371/98 z dnia 10.06.1998 W SPRAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZBIORNIKA WODNEGO „WALCE”

PDFUchwała Nr XLVIII/371/98.pdf            PDFZałącznik graficzny do uchwały nr XLVIII/371/98.pdf

Nr rej. 1. Uchwała Rady Miejskiej w Oleśnie nr XXXV/271/97 z dnia 18.06.1997 W SPRAWIE ZMIANY FRAGMENTÓW MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY OLESNO (Olesno ul. Ligendzów, ul. Dobrodzieńska, Kucoby)

PDFUchwała Nr XXXV/271/97.pdf