Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa sieci wodociągowej w Łowoszowie

 

Olesno, dnia 14 września 2020 roku

 

 

Nr Z.III.6733.17.2020

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 31 sierpnia 2020 roku na wniosek Państwa Ewy i Jerzego Piontek, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie sieci wodociągowej” przewidzianego
do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 262/45, 278/45, 264/68, 159/45, 240/46 i 220/36 k.m. 3 położonych w Łowoszowie.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr 343509161.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 15 września 2020 r.

 

 

                                                                                                                             Z upoważnienia Burmistrza 

                                                                                                                                 Krzysztof Dydyna

                                                                                                               Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury 

                                                                                                                         Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

Do wiadomości:

  1. Sołtys wsi Łowoszów

oraz poprzez umieszczenie na:

  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  •  Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/SL