Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Oleśnie przy ul. Armii Krajowej

 

Olesno, dnia 30 września 2020 roku

 

 

Nr Z.III.6733.19.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

 

zawiadamiam

że w dniu 21 września 2020 roku na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do 0,5 MPa” przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr ewid.: 5387, 3078, 3068, 3067, 3065, 3071, 3064 i 2580 k.m. 1, położonych w Oleśnie przy ul. Armii Krajowej.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21,
46-300 Olesno.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 2020 r.

 

 

                                                                                                                    

                                                                                                                                   Z up. Burmistrza 

                                                                                                                                  Krzysztof Dydyna

                                                                                                                 Kierownik Wydziału Urbanistyki , Infrastruktury,

                                                                                                                           Rolnictwa i Ochrony Środowisk

 

 

 

Do wiadomości:

  1.  poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD