Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Olesno od 1 kwietnia 2021 roku

Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie dzieci  

w publicznych przedszkolach na terenie Gminy Olesno od 1 kwietnia 2021 roku

 

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2029 z późn. zm.) Gmina Olesno ogłasza, iż podstawowa kwota dotacji na rok 2021 wynosi w przeliczeniu na 1 wychowanka:

Przedszkola – 10 514,76 zł rocznie (876,23 zł miesięcznie).

Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olesno:

  1. Liczba dzieci w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego   - 507.
  2. Dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju – 5.

 

 

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki