Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Obrady rozpoczęto 2020-11-24 o godz. 11:09:22, a zakończono o godz. 12:13:42 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 9 członków:

 1. Piotr Gręda
 2. Grzegorz Biernacki
 3. Jarosław Leszczyński
 4. Marek Leśniak
 5. Łukasz Czołkos
 6. Klaudiusz Małek
 7. Jan Bonk
 8. Edeltrauda Zug
 9. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (11:09:00)


2. Przedstawienie porządku obrad. (11:09:00)


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (11:11:00)


4. Informacja z pracy Komisji w okresie międzysesyjnym. (11:11:00)

Przerwano sesję (11:16:00)

Wznowiono sesję (2020-11-24 11:25:00)

Ilość obecnych na sali obrad: 11

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Jarosław Leszczyński
 6. Marek Leśniak
 7. Łukasz Czołkos
 8. Klaudiusz Małek
 9. Jan Bonk
 10. Edeltrauda Zug
 11. Henryk Kucharczyk


5. Informacja Przewodniczącego Rady z pracy w okresie międzysesyjnym. (11:35:00)


6. Informacja Burmistrza z wykonania uchwał i pracy w okresie międzysesyjnym. (11:35:00)


7. Odpowiedzi na interpelacje. (12:01:00)


8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1) (12:01:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:05:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Łukasz Czołkos, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Marek Leśniak, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Irena Hadasik


9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:05:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:06:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Marek Leśniak, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Artur Paluch, Klaudiusz Małek, Jarosław Leszczyński, Jan Bonk
 • BRAK GŁOSU(3):
  Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Irena Hadasik


10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LXI/451/18 z dnia 6 listopada 2018 w sprawie uchwalenia statutu Gminy Olesno. (zał. nr 3 ) (12:06:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos
 • BRAK GŁOSU(3):
  Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Irena Hadasik


11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Olesno z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. (zał. nr 4) (12:08:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Henryk Kucharczyk, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Irena Hadasik


12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 5) (12:09:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Jan Jaskulski, Marek Leśniak, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Piotr Gręda, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos, Klaudiusz Małek, Grzegorz Biernacki
 • BRAK GŁOSU(3):
  Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Irena Hadasik


13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Oleśnie oraz ustalenia cen i opłat za usługi cmentarne. (zał. nr 6) (12:10:00)

Głosowanie nad uchwałą (12:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Jan Bonk, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Artur Paluch, Piotr Gręda, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(3):
  Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Irena Hadasik


14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia aportu do spółki: Oleskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Oleśnie. (zał. 7) (12:11:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:13:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (11):
  Jan Jaskulski, Artur Paluch, Edeltrauda Zug, Jan Bonk, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Łukasz Czołkos
 • BRAK GŁOSU(3):
  Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański, Irena Hadasik


15. Zapytania i wolne wnioski. (12:13:00)


16. Zakończenie obrad. (12:13:00)


Zakończono sesję (12:13:42)