Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Oleśnie

PDFProtokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie z Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.pdf (1,99MB)
PDFProtokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie z Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Oleśnie.pdf (2,67MB)
 

DOCOBWIESZCZENIE Burmistrza Olesna o numerze i granicach obwodu głosowania.doc (35,00KB)
PDFObwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (498,82KB)
PDFObwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (529,51KB)
PDFUchwała Nr 3.2021 w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (588,87KB)
DOCXInformacja o składzie i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.docx (13,87KB)
DOCXDyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.docx (11,53KB)
PDFZarządzenie Nr 126.20 Wojewody Opolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (218,03KB)
PDFKomunikat KW w Opolu III w sprawie tworzenia Komitetów Wyborczych.pdf (212,09KB)
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (497,37KB)
2020 W SPRAWIE WYZNACZENIA MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPłATNE UMIESZCZANIE URZęDOWYCH OBWIESZCZEń WYBORCZYCH I PLAKATóW KOMITETóW WYBORCZYCH W WYBORACH UZUPELZarządzenie Nr 103.2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupel (808,87KB)
DOCXObwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, licznie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie MKW w Oleśnie.docx (20,41KB)
PDFPostanowienie KW w Opolu III w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.pdf (50,42KB)

PDFPostanowienie w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Olesno.pdf (62,92KB)

PDFPostanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.pdf (46,24KB)

DOCXWzor zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.docx (14,90KB)

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego zmieniające zarządzenie nr 126.20 Wojewody Opolskiego z dnia 19.11.2020r. w sprawie wyborów uzupełniającyh do Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (2,10MB)

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego zmieniające zarządzenie nr 126.20 Wojewody Opolskiego z dnia 19.11.2020r. w sprawie wyborów uzupełniającyh do Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf (2,10MB)