Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Oleśnie

PDFProtokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie z Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.pdf
PDFProtokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie z Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Oleśnie.pdf
 

DOCOBWIESZCZENIE Burmistrza Olesna o numerze i granicach obwodu głosowania.doc
PDFObwieszczenie MKW o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
PDFObwieszczenie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
PDFUchwała Nr 3.2021 w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
DOCXInformacja o składzie i siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej.docx
DOCXDyżury Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.docx
PDFZarządzenie Nr 126.20 Wojewody Opolskiego w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
PDFKomunikat KW w Opolu III w sprawie tworzenia Komitetów Wyborczych.pdf
PDFPostanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf
2020 W SPRAWIE WYZNACZENIA MIEJSC PRZEZNACZONYCH NA BEZPłATNE UMIESZCZANIE URZęDOWYCH OBWIESZCZEń WYBORCZYCH I PLAKATóW KOMITETóW WYBORCZYCH W WYBORACH UZUPELZarządzenie Nr 103.2020 w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach uzupel
DOCXObwieszczenie o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, licznie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie MKW w Oleśnie.docx
PDFPostanowienie KW w Opolu III w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Oleśnie.pdf

PDFPostanowienie w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w gminie Olesno.pdf

PDFPostanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.pdf

DOCXWzor zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju.docx

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego zmieniające zarządzenie nr 126.20 Wojewody Opolskiego z dnia 19.11.2020r. w sprawie wyborów uzupełniającyh do Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf

PDFZarządzenie Wojewody Opolskiego zmieniające zarządzenie nr 126.20 Wojewody Opolskiego z dnia 19.11.2020r. w sprawie wyborów uzupełniającyh do Rady Miejskiej w Oleśnie.pdf