Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXX sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXX sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 4 grudnia 2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-12-04 o godz. 14:04:40, a zakończono o godz. 14:15:16 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Grzegorz Biernacki
 3. Jarosław Leszczyński
 4. Irena Hadasik
 5. Marek Leśniak
 6. Łukasz Czołkos
 7. Klaudiusz Małek
 8. Jan Bonk
 9. Edeltrauda Zug
 10. Henryk Kucharczyk

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (14:04:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XXIX sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 9 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni byli Andrzej Kochański, Tadeusz Zamłyński, Artur Paluch, Piotr Gręda.

2. Przedstawienie porządku obrad. (14:04:00)

Przewodniczący przedstawił  porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Olesno.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na terenie Miasta Olesna.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Olesno”.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (14:06:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.

4. Odpowiedzi na interpelacje. (14:06:00)

W okresie międzysesyjnym do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1) (14:06:00)

Głosowanie nad uchwałą. (14:08:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Jan Jaskulski, Jarosław Leszczyński, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Grzegorz Biernacki, Jan Bonk, Edeltrauda Zug, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański


6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (14:08:00)

Głosowanie nad uchwałą. (14:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Jan Bonk, Klaudiusz Małek, Jan Jaskulski
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański


7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok stanowiący część strategii rozwiązywania problemów społecznych Gminy Olesno. (zał. nr 3 ) (14:09:00)

Głosowanie nad uchwałą. (14:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Jan Bonk, Marek Leśniak, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański


8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na terenie Miasta Olesna. (zał. nr 4) (14:10:00)

Głosowanie nad uchwałą. (14:11:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Marek Leśniak, Jan Bonk, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański


9. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Olesno”. (zał. nr 5) (14:11:00)

Głosowanie nad uchwałą. (14:12:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (10):
  Jan Bonk, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Irena Hadasik, Edeltrauda Zug, Łukasz Czołkos, Marek Leśniak, Jarosław Leszczyński, Henryk Kucharczyk, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(4):
  Artur Paluch, Piotr Gręda, Tadeusz Zamłyński, Andrzej Kochański

10. Zapytania i wolne wnioski. (14:13:00)

Radni nie zgłosili wniosków i zapytań.

11. Zakończenie obrad. (14:15:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady XXX sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1415.


Zakończono sesję (14:15:16)

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                        Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor