Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa elektroenergetycznej sieci kablowej w Świerczu

 

Olesno, dnia 1 grudnia 2020 roku

 

 

Nr Z.III.6733.21.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam

że w dniu 22 października 2020 roku na wniosek TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Częstochowie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi   w celu zasilania działek nr 68/1 do 68/3 w miejscowości Świercze w Gminie Olesno”, przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 68/1, 68/2, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 68/8, 68/9, 68/10, 68/11, 68/12, 68/13, 67/1, 64/1, 65 k.m. 2, obręb Świercze.

Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, po uprzednim umówieniu się telefonicznym pod nr 343509161.

Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 7 grudnia 2020 r.

 

                                                                                                      

Z upoważnienia Burmistrza

Krzysztof Dydyna

Kierownik Wydziału Urbanistyki, Infrastruktury,

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Do wiadomości:

  1.  poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD