Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - cel publiczny - budowa sieci wodociągowej w ulicach Młyńskiej i Budowlanych

 

Olesno, dnia 21 grudnia 2020 roku

 

Nr Z.III.6733.26.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 3 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 17 grudnia 2020 roku, na wniosek Oleskiego Przedsiębiorstwa i Kanalizacji w Oleśnie Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie sieci wodociągowej w ulicach Młyńskiej i  Budowlanych w Oleśnie”,  przewidzianego do realizacji na działkach oznaczonych geodezyjnie nr: 898, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210,  obręb Olesno.

            Akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Urbanistyki, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące projektowanej inwestycji należy wnosić na piśmie w ciągu 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia na wskazany powyżej adres.

Obwieszczenie wywieszono w dniu 22.12 2020 r.

 

 

 

 

                                                                                                                                                 Z up. Burmistrza 

                                                                                                                                                 Krzysztof Dydyna 

                                                                                                                                         Kierownik Wydziału Urbanistyki,

                                                                                                                             Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                                                                                                                     

 

 

 

Do wiadomości:

  1.  poprzez umieszczenie na:
  • tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • Biuletynie Informacji Publicznej.

JK/KD