Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXII sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

 

Protokół z XXXII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-12-22 o godz. 12:03:51, a zakończono o godz. 12:13:48 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 12 członków:

 1. Jan Jaskulski
 2. Artur Paluch
 3. Piotr Gręda
 4. Grzegorz Biernacki
 5. Andrzej Kochański
 6. Jarosław Leszczyński
 7. Marek Leśniak
 8. Łukasz Czołkos
 9. Klaudiusz Małek
 10. Jan Bonk
 11. Edeltrauda Zug
 12. Henryk Kucharczyk
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:03:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XXXII sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 12 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni byli Irena Hadasik oraz Tadeusz Zamłyński.

2. Przedstawienie porządku obrad. (12:04:00)

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk przedstawił porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1)
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2)
 7. Podjęcie uchwały w sprawie
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad.

Do przedstawionego porządku nie wniesiono uwag.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:04:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.

4. Odpowiedzi na interpelacje. (12:05:00)

W okresie międzysesyjnym do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Olesno na 2020 rok. (zał. nr 1) (12:05:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:07:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Jan Bonk, Jan Jaskulski, Henryk Kucharczyk, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Marek Leśniak, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Łukasz Czołkos, Jarosław Leszczyński, Klaudiusz Małek
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. (zał. nr 2) (12:08:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:09:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Artur Paluch, Henryk Kucharczyk, Jan Bonk, Łukasz Czołkos, Jan Jaskulski, Grzegorz Biernacki, Edeltrauda Zug, Jarosław Leszczyński, Andrzej Kochański, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem i dzierżawę nieruchomości Gminy Olesno. (zał. nr 3) (12:09:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:10:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (12):
  Jan Jaskulski, Łukasz Czołkos, Jan Bonk, Grzegorz Biernacki, Henryk Kucharczyk, Edeltrauda Zug, Andrzej Kochański, Artur Paluch, Jarosław Leszczyński, Piotr Gręda, Klaudiusz Małek, Marek Leśniak
 • BRAK GŁOSU(2):
  Tadeusz Zamłyński, Irena Hadasik

8. Zapytania i wolne wnioski. (12:10:00)

Przewodniczący Rady Henryk Kucharczyk oraz Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki złożyli wszystkim radnym i pracownikom urzędu życzenia świąteczne.

9. Zakończenie obrad. (12:13:00)

Na zakończenie obrad Przewodniczący Rady Miejskiej powiedział: „A teraz zamykam obrady XXXII sesji Rady Miejskiej w Oleśnie”. Obrady zakończono o godzinie 1213.

 

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                                                                                          

        Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

 

Karolina Wiktor