Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

XXXI sesja Rady Miejskiej w Oleśnie

Protokół z XXXI sesji Rady Miejskiej w Oleśnie

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Obrady rozpoczęto 2020-12-18 o godz. 12:05:41, a zakończono o godz. 12:26:40 tego samego dnia.

W posiedzeniu wzięło udział 10 członków:

 1. Artur Paluch
 2. Piotr Gręda
 3. Tadeusz Zamłyński
 4. Andrzej Kochański
 5. Marek Leśniak
 6. Łukasz Czołkos
 7. Edeltrauda Zug
 8. Jan Jaskulski
 9. Jan Bonk
 10. Henryk Kucharczyk


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. (12:05:00)

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Henryk Kucharczyk słowami „Otwieram XXXI sesję Rady Miejskiej w Oleśnie” rozpoczął obrady. Następnie powitał wszystkich biorących udział w dzisiejszej sesji. Przewodniczący stwierdził, że w obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 9 radnych a więc obrady i podejmowane uchwały będą prawomocne. Nieobecni byli Irena Hadasik, Jarosław Leszczyński, Grzegorz Biernacki, Klaudiusz Małek.


2. Przedstawienie porządku obrad. (12:06:00)

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Odpowiedzi na interpelacje.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie”, planowanego do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.


3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. (12:07:00)

Przewodniczący Henryk Kucharczyk zaproponował przyjęcie protokołu z ostatniej sesji bez odczytywania, ponieważ protokół był do wglądu w Biurze Rady. Do przedłożonej propozycji nie było uwag.


4. Odpowiedzi na interpelacje. (12:07:00)

W okresie międzysesyjnym do Biura Rady nie wpłynęły żadne interpelacje.


5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody udzielenia zabezpieczenia środków finansowych jako wkładu własnego na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Oleśnie”, planowanego do realizacji w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zał. nr 1) (12:07:00)

Głosowanie nad uchwałą. (12:18:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (6):
  Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(8):
  Jan Jaskulski, Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Jan Bonk, Edeltrauda Zug

Z przyczyn technicznych niektórym radnym nie udało się oddać głosu w związku z czym koniecznym było powtórzenie głosowania.

Nastąpiła zmiana quorum (12:20:00)

Ilość radnych obecnych na sali obrad: 10

Do sesji dołączyli radni:

 1. Jan Jaskulski
 2. Jan Bonk

Reasumpcja głosowania (12:23:00)

Wyniki imienne:

 • ZA (8):
  Henryk Kucharczyk, Łukasz Czołkos, Andrzej Kochański, Jan Jaskulski, Jan Bonk, Marek Leśniak, Tadeusz Zamłyński, Piotr Gręda
 • BRAK GŁOSU(6):
  Artur Paluch, Grzegorz Biernacki, Jarosław Leszczyński, Irena Hadasik, Klaudiusz Małek, Edeltrauda Zug


6. Zapytania i wolne wnioski. (12:25:00)


7. Zakończenie obrad. (12:26:00)


Zakończono sesję (12:26:40)

Protokołowała:                                                        Przewodniczący Rady Miejskiej                                                                         

                Henryk Kucharczyk

Teresa Skrzydło

Karolina Wiktor