Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie z dniem 01.02.2021 r. ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikro i małego przedsiębiorcy. Dotacje udzielane będą na podstawie Rozdziału 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 152), na zasadach okrśłonych w art. 15zze4 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).

Nabór będzie trwał do 31.03.2021 r.

Wnioski można będzie składać wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. Wnioski powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Szczegółowe informacje na temat dotacji znajdziecie Państwo w zakładce "Tarcza Antykryzysowa" na stronie internetowej: olesno.praca.gov.pl.

Złożone  wnioski  zostaną rozpatrzone pod kątem formalnym i merytorycznym, a wnioskodawcy zostaną  poinformowani o sposobie ich rozpatrzenia. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za awarię platformy praca.gov.pl, niewłaściwie przesłane lub uszkodzone pliki.

Uwaga: o dotację przyznawaną na podstawie Rozporządzenia mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy skorzystali ze wsparcia udzielanego zgodnie z art. 15zze4 ustawy