Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie nr Z.III.6220.13.2020 z 2 kwietnia 2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Łomnica nr 3 (...)" na dz. ewid. nr 140 i 141 k.m. 21 obręb Łomnica.

Olesno, dnia 2 kwietnia 2021 roku

Z.III.6220.13.2020

ZAWIADOMIENIE

            Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247)

zawiadamiam,

że po rozpatrzeniu wniosku SUN Energy 9 Spółka z o. o., ul. Rolnicza 6a, 88-200 Radziejów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ”Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej Łomnica nr 3 na powierzchni do 25 ha wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie ewidencyjnym Łomnica, gmina Olesno, powiat oleski, województwo opolskie”, planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych nr 140 i 141 k.m. 21 obręb Łomnica, Burmistrz Olesna decyzją nr Z.III.6220.13.2020 z dnia 2 kwietnia 2021 roku o środowiskowych uwarunkowaniach ustalił środowiskowe uwarunkowania dla realizacji ww. przedsięwzięcia.

Zawiadomienie wywiesza się na okres 14 dni.

            Z treścią wyżej wymienionej decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Zarządzania Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Oleśnie (pok.106) ul. Pieloka 21, 46-300 Olesno, w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek, środa, czwartek od 730 do 1530, wtorek od 730 do 1700, piątek od 7 30 do 1400.

                                                                                                                             Burmistrz
                                                                                                                       Sylwester Lewicki

 

Zawiadomienie zamieszczono:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie,
  • tablicy ogłoszeń w miejscowościach Łomnica i Borki Wielkie.