Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023


 

OGŁOSZENIE

w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno

na lata 2016-2023

 

Gmina Olesno przystępuje do aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023. Gmina podejmie i przeprowadzi działania zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713).

Ocena stanu wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023 wskazała konieczność jego aktualizacji w zakresie określenia lub wskazania dla wybranych wskaźników wartości bazowych oraz docelowych przyjętych w zasadach monitoringu Lokalnego Programu Rewitalizacji. Prowadzony w Gminie monitoring LPR obejmował jedynie poszczególne projekty (zadania) rewitalizacyjne, pomijając swym zakresem zachodzące zmiany, w odniesieniu do przyjętych w Programie celów szczegółowych rewitalizacji. Stan ten ograniczał możliwość skutecznego podejmowania działań korygujących, w tym wprowadzenia uzasadnionych zmian do LPR.

Po opracowaniu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji, Burmistrz Olesna poda do publicznego wglądu projekt w/w dokumentu oraz poinformuje o możliwości zgłaszania uwag i opinii do przedłożonego projektu dokumentu.

 

Burmistrz Olesna

Sylwester Lewicki

 

Załączniki:

  1. PDFOgłoszenie w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Olesno na lata 2016-2023.pdf (329,45KB)